top of page

STAMBENI OBJEKAT

DANILOVGRAD

U Danilovgradu, završili smo glavni projekat za porodično stambeni objekat sa jednom smještajnom jedinicom. Objekat karakteriše moderan stil, sa detaljima kamena na fasadi. 

Projekat je završen 2021 godine.

Početak radova na objektu planiran je za 2021 godinu. 

 

bottom of page